Al bekend met de studie, maar op zoek naar de juiste papieren? U kunt alles vinden onder Documenten.

Misschien heeft u in de praktijk wel eens te maken met de doelgroep van de studie: zwangere vrouwen die anitdepressiva gebruiken. Wellicht heeft u zich daarbij wel eens afgevraagd welke behandeling geïndiceerd is en of het gebruik van antidepressiva verantwoord is. ‘Stop or Go?’ wil daar meer duidelijkheid in verschaffen.

Wat kunt u als professional doen?

Ons doel is om vrouwen te werven tijdens hun eerste prenatale bezoek aan de verloskundigenpraktijk (eerstelijns zorg) of het ziekenhuis (tweedelijns zorg). Vrouwen die minder dan 16 weken zwanger zijn en anitdepressiva gebruiken kunnen deelnemen aan de studie. Daarnaast kunnen vrouwen zichzelf opgeven door contact met ons op te nemen via de website of e-mail. Door het hele land benaderen wij praktijken en ziekenhuizen met de vraag of zij willen bijdragen aan de werving van deelneemsters. Bent u als professional nog niet benaderd maar wilt u ook graag uw steentje bijdragen aan de studie op het gebied van werving, neem dan contact met ons op. We waarderen dit zeer!

Het onderzoek is geïnitieerd vanuit het Erasmus MC en wordt in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Groningen uitgevoerd. Daarbij is er een nauwe samenwerking met een groot aantal verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen over het hele land. Ook is de studie aangesloten bij het Consortium 2.0. Met behulp van deze gezamenlijke inspanning willen wij een diverse groep vrouwen bereiken met verschillende achtergronden en leefomstandigheden. Klik hier voor een overzicht van de gehele projectgroep. De studie wordt gesponsord door ZonMw (projectcode 836021011).

Voor een beknopte samenvatting van het onderzoeksprotocol kunt u terecht bij het Nederlands Trialregister (NTR) waar onze studie geregistreerd staat onder de naam ‘Stop or Go? Relapse prevention training with guided tapering of antidepressants during pregnancy. A pragmatic multicenter RCT to investigate risk and benefits for mother and child’. (NTR4694).

Wat wordt er van u als professional verwacht?

Hoewel de meeste onderzoeksgerelateerde handelingen worden uitgevoerd door de onderzoekers van de ‘Stop or Go’ studie, is de hulp van u als professional erg belangrijk. Uw hulp is belangrijk bij:

 1. Algemeen
  1. De werving van geschikte deelneemsters.
 2. Verloskundigen / gynaecologen
  1. Het doorgeven van de bevalling aan de onderzoekers.
  2. Het na de bevalling aanleveren van een aantal zwangerschap- en partusgegevens. Dit zijn gegevens zoals die ook aangeleverd dienen te worden aan de PRN.
 3. Psychiaters
  1. Participerende psychiaters zullen een aantal deelneemsters begeleiden bij de afbouw van medicatie.